Yaratıcı Drama

Sanataşehir | Şehrin Sanatı
Yaratıcı Drama - Sanataşehir | Şehrin Sanatı

Drama Çalışmaları; Drama çalışmaları; Yaratıcı Drama Lideri eşliğinde, oturumlar biçiminde yapılır. Her yaratıcı drama oturumunun kendi içinde bir bütünlüğü ve özel olarak eğildiği bir konusu olur. Bu oturumlar çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre önceden planlanır ve çocuklarımızın gelişim süreçlerindeki geri bildirimlerle zaman zaman tekrar gözden geçirilerek düzenlenir. Yaratıcı Drama Lideri, çocuklarımızın çeşitli yeteneklerine ve kişisel gelişimlerine olumlu etkide bulunmak amacıyla; mekanlar, durumlar kurgulayıp oluşturarak, çocuklarımızın bir çok farklı durum ve olayı deneyimlemelerini sağlar. Zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişime katkı sağlamayı hedefleyen oturumlarda, çocuklarımız özellikle;

  • Topluluk bilinci oluşturma,
  • İletişim kabiliyeti,
  • Yaratıcılık,
  • Anlama ve öğrenme hızı,
  • Özgür düşünme,
  • Kendine güven ve ifade yeteneği,

gibi bir çok kişisel becerisini geliştirir ve geleceğe de daha güvenle bakar. Yıl boyunca, drama çalışmaları sayesinde bir çok becerisini geliştiren çocuklarımız, yıl sonunda da gösteriye çıkarak sahne üzerini de deneyimlemiş olurlar. Çocuklarımızı; eğlenerek öğrenecekleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak drama derslerimize katılmak üzere SANATAŞEHİR’e bekliyoruz...